Het  BestaansRechtBaken

 

Het BestaansRechtBaken levert een bijdrage aan een groter en
breder maatschappelijk belang. Het streeft naar een groeiende
groep mensen die zich gehoord en gezien voelt en het concept van
verbinden omarmt en uitdraagt. Door mensen te empoweren in wie zij zijn, talenten op te graven, uit te diepen en zichtbaar te maken komen mensen weer tot hun recht.

Als je wilt groeien en bloeien maar je afkomst, herkomst, opleiding of kerkelijke achtergrond staat je in de weg, neem contact met me op. Ik sta naast je in je persoonlijke ontwikkeling en loop met je mee. Als vertrouwenspersoon, coach, als rolmodel om je te empoweren en jou te motiveren om je beste leven te leiden. 

Bestaansrecht is voor ons allemaal een basisrecht, een fundament waarop we staan. Daar dragen we allemaal aan bij. Nooit ten koste van de ander, maar wel ten gunste van jezelf. 

En signaleer je misstanden in de maatschappij? Schroom ook dan niet om contact met me op te nemen en samen kijken we hoe te handelen. 

 

 We are way more powerful when we turn to each other and not on each other, when we celebrate our diversity, focus on our commonality, and together tear down the mighty walls of injustice.