Asielzoekers, vluchtelingen, vreemdelingen en ontheemden;

Asielzoekers, vluchtelingen, vreemdelingen en ontheemden genieten in
Nederland nauwelijks bestaansrecht. Dit heeft enerzijds te maken met
het huidige politieke klimaat en het ontbreken van draagvlak, anderzijds
heeft het te maken met de onbekendheid en de onterechte angst dat er
te veel mensen de arbeidsmarkt, de woningmarkt en de samenleving
ontwrichten. De talenten en bekwaamheden van deze mensen worden
vaak niet herkend en onderkend.

Daarnaast is er in de asielprocedure vaak geen plaats voor de mens achter
de procedure. Het BestaansRechtBaken wil graag bijdragen aan het behouden van eigen identiteit en ontplooiing daarvan.

Wij gaan ervan uit dat alle mensen bestaansrecht genieten en daar,
binnen de wet, naar eigen wijze invulling aan mogen geven. BestaansRechtBaken wenst een bijdrage te leveren aan vreemdelingen/vluchtelingen om een goede balans te vinden tussen culturen en daarbij eigenheid van het bestaan te omarmen en vorm te geven.

Dit met het doel om eigen talenten en gaven te laten bloeien en zo weer
andere mensen te inspireren.