Vertrouwenspersoon Kerk & Werk

Mariët is een LVV gecertificeerd vertrouwenspersoon en zij is ingeschreven bij de beroepsvereniging Hobéon.

Als vertrouwenspersoon biedt zij een luisterend oor aan de mensen in de kerk of op het werk die vragen of meldingen hebben over grensoverschrijdend gedrag of psychosociale arbeidsbelasting en zij adviseert over eventueel te nemen stappen.

Bekend is dat bijna drie miljoen werkenden soms te maken hebben met
kleinerend of vernederend gedrag door managers, leidinggevenden of collega’s .
Ongeveer 40 procent wordt soms geconfronteerd met verbale agressie op het
werk, 22 procent heeft te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag. Dat
blijkt uit onderzoek van vakbond CNV. Dat houdt in dat veel mensen met buikpijn naar het werk gaan.

In sommige gevallen is het bestaansrecht van mensen in het geding. Het
luisteren en samen naar oplossingen zoeken is één van de taken. Daarnaast is
het weerbaar maken van deze mensen ook één van de taken van Het
BestaansRechtBaken zodat zij juiste keuzes kunnen maken. Daarnaast geven
wij voorlichting aan bedrijven hoe er op een menselijke en goede manier met
elkaar kan worden omgegaan.

Ook voor misstanden en integriteitskwesties in de kerk en op het werk kan men
bij Het BestaansRechtBaken terecht.