Over Mariët

Mariët Baaij is in 1967 geboren in Lisserbroek. Zij groeide op in een gezin met 10 kinderen. De reformatorische kerk en school waren van grote invloed op haar leven. Al heel jong was zij zich bewust van haar wereld in een wereld waar zij geen deel van uitmaakte.

In haar tienerjaren werd zij zich meer en meer bewust van haar plaats in de gemeenschap en besefte zij dat zij geen genoegen wenste te nemen met een stemloze plaats waar geen ruimte was voor haar ideeën en dromen. Haar wereldbeeld, het omgaan met elkaar, haar visie op God en het bestaan maakte de keuze om te vertrekken uit de kerk. Zelf noemt zij deze keuze: “De beste keuze ooit in mijn leven”.

Als vreemdelingenrecht jurist heeft zij bijna 25 jaar asielzoekers, vluchtelingen en vreemdelingen bijgestaan in hun procedures. Eerst bij Benders Advocaten, toen bij Bos/Breton Advocaten en daarna in haar eigen praktijk van Projust Legal Counseling heeft zij met hart en ziel in het vreemdelingenrecht gewerkt.

Begin 2022 heeft zij How to Overcome Church Hurt opgericht om het onrecht en de kerkpijn in kerken tegen te gaan. Het onrecht van kerkpijn, de uitsluiting, het wegsturen van mensen gaat haar zeer aan het hart. Zij staat op voor de LHBTI in de kerk en op het werk.

Mariët is ook vertrouwenspersoon voor Kerk & Werk. Zij richt zich ook hier op het onrecht, PSA & Verzuim, misstanden en integriteitskwesties.
Het BestaansRechtBaken is een combinatie van deze bedrijven en daarbij ook helemaal passen bij de missie en visie van Mariët.

Zij wil graag een bijdrage leveren aan een groter en breder maatschappelijk belang en zij streeft naar een groter groeiende groep mensen die zich gehoord en gezien voelt en het concept van verbinden omarmt en uitdraagt. Daarbij is het voor haar van belang dat we oordeelloos naar de mensen om ons heen kijken en iedereen recht doen als persoon en waar zij voor staan. Ontheemden, gekwetsten, gepesten,uitgeslotenen of verstotenen kunnen bij haar een
luisterend oor vinden.

Voor Mariët is de volgende quote haar levensmotto:

We are way more powerful when we turn to each other and not
on each other, when we celebrate our diversity, focus on our
commonality, and together tear down the mighty walls of
injustice.”

-Cynthia McKinney