Open brief aan kerkelijke leiders.

 

Ik spreek u aan als kerkelijk leider van een gemeente, voorganger of als dominee.

Met enige regelmaat lees ik dat kerkelijke leiders, voorgangers, dominees vanaf de preekstoel, in de media of op social media andere dominees, voorgangers, kerken, kerkleiders berispen, veroordelen om hun leer.

Men wordt te licht of te zwaar gevonden, het aanbod van genade is de smal of te ruim, wel of geen vrouw in het ambt, wel of geen LHBTI in de kerk of aan het avondmaal, wel of geen kinder/volwassendoop. Wel of geen algemene verzoeningsleer, wel of geen kledingvoorschriften, wel of geen fusie/scheuring

Ik hoor dominees vanaf de preekstoel openlijk, met naam en toenaam, andere dominees of voorgangers uitschelden, te kakken zetten en veroordelen. Ik zie voorgangers en leiders teksten op social media plaatsen waarbij andere kerken worden veroordeeld. Ik zie voorgangers oproepen tot openlijk verzet tegen andere kerkelijk leiders. En ik kan nog wel even doorgaan.

Gevolg van deze acties is dat kerkleden, lezers er mee aan de haal gaan. Als de leider dit vindt en mag zeggen mag ik toch zeker ook wat zeggen? Op social media zie ik dan vaak mensen modder gaan gooien en waarbij allerlei Bijbelteksten uit het verband worden gerukt om een ander mee neer te sabelen.

Vaak vraag ik dan aan de desbetreffende kerkelijk leider/schrijver in te grijpen als het echt vreselijk los gaat. Mijn eerste meest gehoorde reactie is: “Ik ben niet verantwoordelijk voor wat mensen schrijven/zeggen”.

Ik noem dat handen wassen in onschuld. U, als schrijver/prediker bent wel degelijk verantwoordelijk voor de mate van de reacties op uw preek/stuk. Als er in plaats van lucht bagger uit het ventiel komt, is er voor u werk aan de winkel.

De tweede reactie die ik vaak hoor is: ” Ik mag ook niets meer zeggen als christen, er komt een tijd dat we ervoor naar de gevangenis gaan”. Dat is niet waar. Het gaat er om hoe u het zegt. Hoe kwetsend u bent. Kom uit deze christelijke slachtofferrol. Dat is niet nodig.

Ik wil u dringend vragen een voorbeeld te zijn want mensen kijken naar wat u zegt en doet. En waarom wilt u andere kerken de wet voorschrijven. Dat is niet uw taak. U bent kerkelijk leider, voorganger of dominee binnen uw eigen denominatie.

En als u uitlatingen doet over andere voorgangers/kerken, weet dat u daar de kerk geen dienst mee bewijst, juist misschien wel mensen wegstuurt uit het zicht van Jezus. Als u, als christen, een voorbeeld wilt zijn, zult u eerst zelf een voorbeeld moeten zijn. Zolang u blijft uitschelden en veroordelen staat u in het licht van Jezus en bent u meer een blok aan Zijn been. Het begint bij u hoe u iets zegt en schrijft. En wie de schoen past trekt hem aan natuurlijk.

Met vriendelijke groet,

Mariët Baaij
How to Overcome Church Hurt

PS. (geen psalm) En als u veroordelende commentaren heeft op deze brief, richt u zich dan tot mij en niet in de media. Veel zegen voor u.