Kerkpijn op de werkvloer…..

 

Afgelopen week ben ik drie keer gevraagd mee te denken over problemen op het werk. Mensen die melding doen van een verziekte sfeer op het werk omdat zij als LHBTQ+ binnen de christelijke setting niet worden geaccepteerd.

Waar collega’s en derden met de Bijbel onder de arm verhaal komen halen over het LHBTQ+ standpunt. Waar angst bestaat om “besmet” worden, vergaderingen worden belegd zonder de aanwezigheid van de persoon/personen in kwestie of waar fysiek geweld ontstaat.

In alle gevallen heeft, zover ik het kan zien, het bestuur/directie ruimte geboden tot het laten ontsporen van de situatie. Waar zij niet hebben ingegrepen toen het mis ging en om hulp werd verzocht.

Het zijn beschadigde mensen die nu thuis zitten. Zij, die niet meer om hun kwaliteiten zijn beoordeeld maar op geaardheid of een standpunt hierover zijn afgerekend.

Ik zie vertrapte harten, mensen niet meer in staat zijn om te doen wat zij het liefste doen, namelijk het werk dat zij deden.

Het heeft mij aangezet om ook hier kerkpijn bespreekbaar te maken. In juli ga ik de opleiding doen voor Vertrouwenspersoon. Voor nog een betere begeleiding in kerk en werk..