Excuses aan de (niet) christelijke lezer,

Een tijd lang volg ik berichten van christelijke mensen op platforms op social media. Onderwerpen die er toe doen en waar christenen op reageren.
Niet zelden worden (niet) christelijke mensen met de grond gelijk gemaakt, volgeplakt met bijbelteksten en wordt er hel en verdoemenis wordt over hen uitgestort als een reactie niet naar het zin is.
De tegenreactie is dan dat het christelijke geloof wordt afgeschoten waarbij de hoop wordt uitgesproken dat er geen enkele vorm van het christelijke geloof meer zal bestaan. Ook daar wordt dan weer gereageerd dat er geen waarheid meer mag worden gesproken, er geen geloofsvrijheid meer is en er sprake is van christenvervolging. U raadt het al, dat vraagt weer om een tegenreactie.
In de eerste plaats bied ik, als christen, (niet)christenen, mijn oprechte excuses aan voor de vaak haatdragende, nare, vervelende, beschamende reacties. En ik weet natuurlijk dat het een deel is van christenen die dit doet, maar toch klim ik in de pen of toetsenbord. Het is wel een deel dat heel zichtbaar is.
Wat er online gebeurt is niet maatgevend voor het geloof gelukkig. Wellicht is het voor niet-christenen de enige vorm van het christendom dat men ziet. Ik begrijp het als u terug gaat schelden of niets (meer) met het geloof te maken wilt hebben en tegelijkertijd schaam ik me diep.
Ik roep christenen op te laten zien dat het ook anders kan. Verantwoordelijkheid te pakken door niet te gaan oordelen en niet te gaan wijzen. Zeker niet mensen bij naam en toenaam affikken en de grond in trappen. Daar bewijs je het geloof, de kerk, God en jezelf geen dienst mee. De opdracht is duidelijk, heb je naasten lief en daar staat geen komma achter.
Aan de slag zou ik zeggen.