Beste dominee, voorganger, ambtsdrager,

Vorige week hoorden we van een dominee die niet mocht bidden. De band Insalvation wilde niet dat de homoseksuele dominee voorging in gebed. Wat de meeste mensen niet weten is dat dit niet het enige voorval was. Een andere vrouwelijke voorganger die getrouwd is met een vrouw mocht niet (s)preken en bidden op een begrafenis van een vriend.
Vanmorgen was ik bezig met het voorbereiden van een lezing. Ik zocht het Bijbelgedeelte waar ik het over wilde hebben. En ik dacht aan deze twee voorvallen. Samen met alle heisa die er is rondom het thema homoseksualiteit. Het lijkt wel of men de schaamte voorbij is en voorgangers, ambtsdragers, kerkelijk werkers en gemeenteleden buitelen over elkaar heen als het dit thema betreft. Je kunt het RD en ND niet openslaan of er is wel iets over te lezen. C-Vandaag heeft zeker één keer per week een topic hierover.
En lang niet allemaal even genuanceerd. In veel gevallen zijn mensen en ook voorgangers en ambtsdragers op de rechterstoel van God gaan zitten om alvast een oordeel te vellen. In andere gevallen gaan voorgangers ed. in het zicht van Jezus staan zodat mensen het zicht op Jezus wordt onthouden. Ontmoedigd door deze houding geven mensen het op, laten ze het er bij zitten.
Ik doe hierbij een dringend beroep op voorgangers ed. die Jezus in de schaduw zetten en zelf oordelen en veroordelen.
Voorgangers, stap opzij, laat het licht van Jezus weer schijnen. Op iedereen en niet selectief. Zet de deuren van de kerk open en preek niet voor “zuivere” mensen. Ga naar buiten, pak die diaconale taak weer op, wees zichtbaar in de maatschappij en stop met mensen de maat meten. Stop met selectief te laten bidden, stop met afwijzing, stop met het uitdragen van een gedachtengoed dat niet bijbels is.
LHBTQ+, laat je niet ontmoedigen door mensen. Kijk naar God en luister naar wat je mag doen. Neem je rechtmatige plaats in, ook binnen de kerk. Zit aan de tafel, deel van het brood. Zing uit volle borst en voel je geliefd….
En zijn er voorgangers of ambtsdragers die hier aanstoot aan nemen? Voel je vrij mij te bellen. Mijn nummer is 06-54314441
Als je niet wilt bellen, lees Lukas 19: 1-10 en vraag je af waar je staat. Hou je mensen tegen, zit je in de boom, of?