Als een kerkenraad worstelt…

 

Tijdens een seminar LHBTI en geloof, ergens in het land, waren van verschillende kerkenraadsleden aanwezig. We konden een open en eerlijk gesprek voeren over de pijnpunten. Wat doe je als kerkenraad, welke visie hanteer je, welke lijn volg je bv. in voorbereiding op kantelpunten.

Tijdens deze bijeenkomst werd ook duidelijk dat een kerkenraad niet alleen pastoraal/theologisch kan worstelen maar ook individueel kan worstelen. Hoe denk ik er nu eigenlijk over, wat is mijn interne kompas, hoe kijk ik naar de ander…

Van belang is dat je je eigen visie helder hebt en deze kan parkeren om de ander de ruimte te geven. Ruimte om het proces het proces te laten zijn, ruimte om de ander vrij te laten in zijn of haar zijn. Als dat van weerskanten kan, is er al heel wat gewonnen.

Dit kan echter ook een moeilijk proces zijn. Twee stappen vooruit en weer 3 achteruit. Het is een proces en daar is tijd voor nodig.

Heb je als kerkenraad hulp nodig? Worstel je als kerkenraad of als individu? Ik kom graag langs om stap voor stap te bezien wat er in deze specifieke situatie nodig is.