Diensten

BestaansRechtBaken

Het BestaansRechtBaken wil een bijdrage leveren aan een groter en breder maatschappelijk belang. Het streeft naar een groter

 

Vertrouwenspersoon

Mariët is een LVV gecertificeerd vertrouwenspersoon en zij is ingeschreven bij de beroepsvereniging Hobéon.

 

Kerkrecht

Godsdienstvrijheid is een groot goed maar Het BestaansRechtBaken
gaat ervan uit dat dit niet ten koste mag gaan van mensen.

 

Vreemdelingenrecht

Asielzoekers, vluchtelingen, vreemdelingen en ontheemden genieten in Nederland nauwelijks bestaansrecht. Dit heeft enerzijds te maken met

 

Het ontstaan van Het BestaansRechtBaken

Van 1994 tot 2000 heb ik gewerkt bij de afdeling Juridische Zaken van VluchtelingenWerk
Noordwijk en werd ik voor de Bollenstreek coördinator Klankbordgroep voor complexe
juridische zaken.
In januari 2000 ben ik begonnen bij Benders Advocaten in Zoetermeer als juridisch
medewerker, waarna ik in 2004 bij Bos Advocaten in Lisse als jurist een zelfstandige praktijk ben gaan voeren in het vreemdelingenrecht. Daar heb ik tot 2015 gewerkt en ben ik in dat jaar een eigen kantoor begonnen onder de naam ProJust Legal Counseling.
Het procederen in het vreemdelingenrecht heeft mij en veel cliënten mooie resultaten
gebracht. Ik kan er met plezier naar terugkijken. Vanaf 2015 begon het te kriebelen in mij om iets anders te gaan doen, iets waar ook mijn hart lag, maar het heeft nog wat jaren geduurd voordat ik de stap durfde te wagen naar een nieuwe uitdaging.
In 2022 ben ik How to Overcome Church Hurt gestart en ook hier ligt mijn hart. Bij de
mensen die door de kerk op een zijspoor worden gezet. De afwijzing, verstoting en uitsluiting van LHBTIQ+ mensen zie ik als onrecht en blijf ik benoemen totdat het de wereld( kerk) uit is. Ik ben daarin heel kritisch op de kerk en blijf opkomen voor de mensen die daar geen bestaansrecht genieten. Door persoonlijke gesprekken maar ook middels trainingen, scholingen en voorlichting in kerken en scholen geef ik handvatten hoe met dit probleem om te gaan. Ook heb het woord kerkpijn gelanceerd in de kerken en het een gezicht gegeven.
En toch voelde het nog niet helemaal compleet want ik vond het ook moeilijk het
vreemdelingenrecht echt los te laten.
Hoe zou ik dat met elkaar kunnen verweven en waar ligt de gemeenschappelijke
deler?
Dit was een terugkerende gedachte en door diep in mijzelf te graven heb ik het gevonden en het werken met asielzoekers, vreemdelingen, vluchtelingen, uitgestoten kerkmensen,
gepesten in de kerk of op het werk draait allemaal om bestaansrecht. Wie je bent, mag je
er zijn ook als je anders bent, anders denkt, anders geaard bent.
Ik sla hiermee een brug tussen mijn juridische werk, mijn werk als vertrouwenspersoon en
het bestrijden van onrecht in de kerk.
Ik sta nu meer en meer, net als vroeger, naast de mensen, als mens en vertrouwenspersoon
(gecertificeerd). Naast de mens te staan, een stukje met hen mee te lopen en te graven naar
het goud in de mens, zodat zij zich gehoord en gezien voelen. Daarmee gaan mensen staan
in hun eigen bestaansrecht en kunnen zij zodoende meer van waarde zijn voor zichzelf en
voor de ander.
Om deze redenen heb ik ook de naam van mijn bedrijf gewijzigd. How to Overcome
Church Hurt is Het BestaansRechtBaken geworden. Een Baken waar ik alle disciplines
van het vreemdelingenrecht en het kerkrecht beheers en de mensen handen en voeten kan
geven om met hun situatie om te gaan. Het is mijn droom dat meer mensen hun eigen bestaansrecht gaan omarmen en daarmee weer een baken kunnen zijn voor de wereld om
hen heen.

VreemdelingenRecht

● coachingsgesprekken met asielzoekers, vreemdelingen en vluchtelingen tijdens
en/na hun procedure;
● groepsgesprekken in het kader van erkenning en herkenning;
● positie in de maatschappij;
● (groeps)gesprekken over bestaansrecht;
● vertrouwenspersoon;
● begeleiding LHBTIQ+;
● trainen van COA, DT&V, advocatuur en externe organisaties.

KerkRecht

● Vertrouwenspersoon;
● begeleiding voor- en na kerkverlating;
● coaching;
● trainingen kerkpijn slachtoffers;
● trainingen kerkpijn therapeuten en behandelaars;
● second opinion kerkrecht;
● opstellen van brieven aan kerken en begeleiding bij gesprekken.
● begeleiding LHBTQ+;
● geven van voorlichting. 

BestaansRecht algemeen

● Vertrouwenspersoon;
● LHBTIQ+
● Arbodienst training/scholing
● Vluchtelingen/vreemdelingen;
● Voorlichting, scholings/trainingsdagen
(ook op locatie)
● Individuele/groepsgesprekken;
● coaching.
● Onhafhankelijk meldingscentrum voor mistanden en integriteits kwesties voor bedrijven en NGO’S.